۴۸ ساعت تضمین تعویض کالای شما

مشتریان موبایلکو برای تست فنی کالای خریداری شده تا ۴۸ ساعت فرصت خواهند داشت و در صورتیکه کالای خریداری شده دارای ایراد فنی باشد، کالا برای آنها تعویض و چنانچه موجودی آن کالا در فروشگاه تمام شده باشد، مشتریان به انتخاب خود می توانند:
کالای مشابه دیگری انتخاب نمایند.
درخواست استرداد وجه نمایند.

شروط لازم برای اینکار عبارتند از:
مشتری قبل از ۴۸ ساعت نسبت به اعلام ایراد فنی بصورت مکتوب اقدام نماید.
ایراد فنی مورد تایید کارشناسان فنی موبایلکو یا خدمات پس از فروش شرکت ارائه دهنده خدمات گارانتی قرار بگیرد و این ایراد ناشی از استفاده ناصحیح از کالا خریداری شده یا مسائلی نظیر وارد شدن ضربه به دستگاه، نوسانات برق، آب خوردگی و یا سایر مشکلات عمدی نباشد.
توجه۱: چنانچه ایراد فنی مورد تایید قرار بگیرد، ضمن تعویض کالا، هیچ هزینه ای برای ارسال مجدد از مشتریان اخذ نخواهد شد، اما چنانچه ایراد فنی مورد تایید کارشناسان قرار نگیرد، ضمن عودت کالا، هزینه ارسال مجدد از مشتری دریافت خواهد شد.
موبایلکو در همه حال با مشتری همراه می باشد بخاطر همین خدمات پس از فروش ۵ ساله قرار داده ایم تا اگر روزی بخاطر استفاده ناصحیح از گوشی یا بر اثر ضربه خوردن فیزیکی یا شکستگی ال سی دی و یا سوختن و خراب شدن قطعه ای از گوشی کافیس کالا را برای ما ارسال کرده و ما ایراد را بر طرف کرده و کالا را برای شما ارسال کنیم.
هزینه تعمیر و ارسال گوشی از طرف ما در خدمات پس از فروش ۵ ساله رایگان می باشد اما قطعه خراب شده و یا تعویضی از جانب شما طبق خرید فاکتور آن قطعه شما مبلغ را باید به حساب فروشگاه وارد کنید در اصل هزیه تعمیر و ارسال برای شما رایگان و فقط مبلغ قطعه معیوب و یا شکسته شده را پرداخت می کنید.