دسته بندی ها

استفاده از سیستم لیزر برای انتخاب درختان مناسب قطع

 

افرادی که در صنعت جنگلداری کار می کنند باید بدانند کدام انواع درختان مناسب قطع می باشند. با در نظر گرفتن این موضوع، پژوهشگران دانشگاه فنی تمپر فنلاند با همکاری پژوهشگران موسسه ی منابع ملی فنلاند اقدام به ساخت یک سیستم جدید طبقه بندی درخت بر اساس لیزر نموده اند. برای اطلاعات بیشتر از این فناوری با ما در بهترین ها در زمین همراه باشید.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این دانشگاه، این روش ابتدا شامل اجرای اسکن های لیزری بر روی گونه های شناخته شده از درختان می باشند. این عمل به دلیل ایجاد یک مدل کامپیوتری ابری سه بعدی از درخت صورت می گیرد.

پس از آنکه تعداد کافی از هر درخت اسکن شد (حدود سی عدد)، مدل ها به منظور تعیین خصوصیات ویژه مانند ساختار تاج پوشش و تنه های درختان در کنار ویژگی هایی مانند قطر، حجم و زاویه ی شاخه ها می توانند تحلیل شوند. در مجموع ۱۵ پارامتر در نظر گرفته می شوند.

سپس با اسکن گونه های ناشناخته از درختان، خصوصیات آن می توانند بر اساس خصوصیات گونه های شناخته شده ی موجود در پایگاه داده تعیین شوند.

تاکنون از این سیستم برای تعیین درختان توس، کاج و صنوبر استفاده شده است که طبق گزارش ها دقت بیشتر از ۹۵ درصد بدست آمده است. دانشمندان اکنون در حال برنامه ریزی برای گسترش پایگاه داده هستند تا تعداد گونه های بیشتری از درختان را شامل شود.

درباره نویسنده

a_marko@yahoo.com

مطلب مرتبط

ارسال نظر

نمایش نام

پست الکترونیک

عنوان

پیام